Iedereen kan een gratis nummer aanvragen van het 'fullcolor' kwartaalschrift van het Zeister Historisch Genootschap.