Sinds 1 september is het via het tabblad downloads mogelijk om een aantal uitverkochte boeken die door het Zeisterhistorisch Genootschap zijn uitgeven, gratis te downloaden. Momenteel zijn er al 15 uitgaven op deze wijze toegankelijk gemaakt.

Ook geeft dit tabblad toegang tot de bijlagen van een aantal in Seijst verschenen artikelen.