Zeister Historisch Genootschap

 

1.      25-08-1952 / 08-09-1952        Amito V te Zeist
2.      03-07-1954 / 17-07-1954        Austerlitz (150-jarig bestaan)
3.      30-04-1955 / 17-07-1955        Bezettingstijd-documenten te Zeist
4.      22-11-1957 / 04-12-1955        Openbare leeszaal te Zeist
5.      24-06-1958 / 26-06-1958        Shetland Show te Zeist
6.      16-03-1960                             Figi te Zeist
7.      16-03-1965 / 18-03-1965        Verzet-expositie te Zeist
8.      19-06-1965 / 25-06-1965        Utrechtseweek te Scheveningen
9.      09-10-1969 / 01-11-1969        Opening gerestaureerde Slot te Zeist
10.    22-06-1972 / 30-08-1972        Prinsenhof te Delft
11.    09-10-1972 / 13-10-1972        Family Fair te Zeist
12.    16-10-1976 / 14-11-1976        Hoe oud is Zeist                                                                                  Slot
13.    12-09-1981                             Open Dag, de bezittingen van de van de Poll stichting                       Slot
14.    18-09-1982                             Open dag, Grepen uit de nederzettingsgeschiedenis van Zeist          Slot
15.    05-05-1983                             Over de bezetting en bevrijding van Zeist                                            Figi
16.    07-09-1983 / 28-09-1983        300-jarig bestaan Slotlaan *                                                                 Slot
17.    15-09-1984                             Opendag, Bedrijvigheid in Zeist                                                           Slot
18.    08-03-1986 / 27-03-1986        Kijk op het Slot, tgv 300-jarig bestaan van het Slot                             Slot
19.    16-04-1988 / 29-05-1988        Van Goeden Huizen*                                                                           Slot
20.    27-12-1988 / 10-05-1989        Ma Retraite                                                                                          Slot
21.    1988                                        Nieuw Beerschoten                                                               Nw. Beerschoten
22.    20-05-1989 / 04-06-1989        Het Zeister Gasbedrijf 100 jaar *                                                          Slot
23.    16-06-1989 / 03-09-1989        De straatnamen van Zeist                                                                    Slot
24.    1989                                        Oude tekeningen en prenten van het Slot                                           Slot
25.    16-12-1989 / 28-02-1990        Zilver in Zeist                                                                                       Slot
26.    13-03-1990 / 20-05-1990        De geschiedenis van de Oude Kerk                                                    Slot
27.    02-06-1990 / 26-08-1990        Het Huis Heemstede te Houten                                                           Slot
28.    22-09-1990 / 02-12-1990        Zeist en de Muziek                                                                              Slot
29.    16-12-1989 / 24-02-1991        Verstild verleden (oude prenten van Zeist en hun makers)                 Slot
30.    03-03-1991 / 24-03-1991        Vrouwenbeelden in Zeist                                                                     Slot zz.
31.    01-08-1991 / 22-09-1991        Van Speerpunt tot Kanonskogel *                                                        Slot
32.    22-05-1992                              Schaerweijde                                                                               Schaerweijde
33.    30-08-1992 / 17-09-1992        Het Zeister Bos                                                                                Slot vg.
34.    30-01-1993 / 10-02-1993        150 Jaar katholiek Zeist                                                                   Slot vg.
35.    02-09-1994 / 14-09-1994        Rondom Willem Pijper 1894-1994                                                   Slot vg.
36.    10-09-1994                             Beelden in Zeist                                                                         Slot zz.
37.    11-05-1996 / 13-05-1996        Leven als Lithurgie *                                                                       Slot vg.
38.    13-09-1997                             Gebouwd en gesloopt, Scholen in Zeist                                     Slot zz.
39.    21-02-1998 / 04-03-1998        Een Zeister Freule aan het hof                                                       Slot vg.
40.    28-11-1999 / 09-01-2000        Zeist terug in de tijd                                                                        Slot tz.
41.    08-09-2001                             Hoog Beek en Royen                                                                 Hoog B. en R.
42.    21-09-2003 / 05-10-2003        Een overzicht * (luchtfoto’s)                                                            Slot tz.
43.    12-12-2004 / 13-03-2005        Zilverwerken **                                                                               Slot tz.
44.    18-09-2005 / 02-10-2004        Mens en Zeist * (12 burgemeesters)                                               Slot tz.
45.    05-06-2006 / 30-06-2007        ADO-speelgoed                                                                             Bibliotheek
46.    vanaf 2011                              permanent Begraven in Zeist *                                                     Poortgebouw
47.    13-11-2008 / 20-12-2008       100 jaar Raadhuis *                                                                      Raadhuis
48.    08-03-2009 / 09-03-2009       ADO-speelgoed *                                                                          De Bilt
49.    11-10-2009 / 22-10-2009       Gastvrijheid rond het Rond                                                            Slot tz.
50.    maart 2011 / april 2012          Familie Van de Haar                                                                      Poortgebouw
51.    28-05-2011 / 23-10-2011       Zeist op de Kaart *                                                                        Zusterplein
52.    09-09-2011 / 25-09-2011       Het Slot in Beeld *                                                                        Slot tv.
53.    april 2012 / april 2013            Familie De Pesters *                                                                     Poortgebouw
54.    08-09-2012 / 23-09-2012       Fraaije Plaatsen *                                                                         Slot tv.
55.    april 2013 / april 2014            Familie Ekdom *                                                                            Poortgebouw
56.    Voorjaar 2014                        Openingstentoonstelling Gemeentehuis *                                    HIP
57.    vanaf 2014 permanent          Geschiedenis Slot Zeist *                                                              v/d Poll zaal
58.    apr 2015 / apr 2016               Zeister Molenaars *                                                                       poortgebouw
59     13-09  / 12-10-2015               Souvenir de la querre 1914-1918                                                  Slot Zeist
60.    Jan 2015 / mrt 2015              WO 1 **                                                                                         HIP
61.    Apr 2015 / juni 2015              WO 2 **                                                                                         HIP
62.    Mei 2015 / apr 2016               famillie Steggewentz                                                                    Poortgebouw
63.    Juli 2015 / aug 2015              ADO-speelgoed                                                                            HIP
64.    12-09-2015 / 11-10-2015       De Dorpsstraat, de oudste straat van Zeist                                 Slot Zeist
65.    Okt 2015 / mrt 2016               Geschiedenis van de Utrechtseweg *                                         Diverse plekken
66.    Apr. 2016 / apr. 2017             De dames Walkart *                                                                    Poortgebouw  
67.    Apr. 2016 / jun 2016              Kraal, boekhandelaar/uitgever te Zeist *                                     HIP
68.    Jun 2016 / aug 2016              Mevrouw Hoogstraten-Schoch *                                                 HIP
69.    Sep. 2016 / nov 2016            40 jaar bewonersvereniging Lyceumkwartier *                            HIP
70.    Dec. 2016 / feb 2017             Het Walkartpark *                                                                         HIP
71.    14-01-2017 / 12-02-2017       Slotlaan *                                                                                     Slot Zeist
72.    apr. 2017 / apr 2018              Familie Stoové *                                                                           Poortgebouw
73.    03-07-2017 / 04-11-2017       Landgoed Schoonoord                                                                 HIP
74.    13-09-2017 / 04-11-2017       65 jaar Zeister Historisch Genootschap *                                     HIP
75.    15-11-2017 / 13-01-2018       Cornelis Smitskamp *                                                                   HIP
76.    12-01-2018 / 13-02-2018       Uit de School geklapt *                                                                 Slot Zeist
77.    24-01-2018 / 08-03-2018       De ontwerpers van Gero *                                                            HIP
78.    09-03-2018 / 09-04-2018       Boekenweekgeschenken door de jaren heen                              HIP
79.     18-04-2018 / 10-07-2018      Prof. mr. dr. J.Ph. de Monté ver Loren                                         HIP
80.     apr. 2018 / apr 2019             Graven van onderwijzers *                                                            Poortgebouw                   
81.    16-07-2018 / 15-10-2018      Zeister rekeningen en kwitanties *                                                 HIP
82.    25-01-2019 / 10-04-2019      De Groote Tuinbouwtentoonstelling 1909 te Zeist                        HIP
83.     apr. 2019 / apr 2020             Drie dominees *                                                                            Poortgebouw
84.    27-06-2019 / 30-09-2019      De mens onder de ambtsketen *                                                   HIP

 

 

 

                                                     * = gerealiseerd samen met anderen
                                                   ** = vnl. gerealiseerd door anderen