Zeister Historisch Genootschap

De Monté ver Loren Geschiedenisprijs

Een jaarlijkse prijs voor een persoon die een artikel geschreven heeft over Zeist vanuit een historisch perspectief. De prijs is ingesteld om historisch onderzoek in Zeist te stimuleren.

De inzending kan een wetenschappelijke inhoud hebben, maar dat is niet noodzakelijk. Het zou bijvoorbeeld een scriptie van een scholier, een film (of andere multimedia vorm) of een gedicht kunnen zijn, maar het dient wel over Zeist te gaan en een historisch perspectief te hebben. Een brede groep komt dus in aanmerking voor de prijs.

Het is niet strikt noodzakelijk dat het betreffende artikel al openbaar (gepubliceerd) is. Het is ook niet nodig dat de auteur zich bij de jury meldt. De maker kan ook voorgedragen worden door derden of door de jury worden geselecteerd.

De prijs bestaat uit een geldsom van € 250 en de publicatie van het betreffende artikel (of een samenvatting) in Seijst, het kwartaalbulletin van het Zeister Historisch Genootschap, en/of de mogelijkheid de inzending op een andere wijze te presenteren.

De ‘De Monté ver Loren Geschiedenisprijs’ is ingesteld door de De Monté ver Loren Stichting die voortgekomen is uit een legaat van prof. mr. dr. J.Ph. de Monté ver Loren.   Een commissie, vooralsnog bestaande uit het huidige bestuur van de stichting, zal als jury optreden. De jury zal na afloop van de inzendingstermijn drie inzendingen nomineren. De jury kan op verschillende gronden oordelen dat de betreffende inzender “gewonnen” heeft (over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd). De jury kan ook besluiten geen prijs uit te reiken.

De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op de dag van de Van de Poll-lezing in september. De genomineerde(n) worden, met partner, voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

De jury beoordeelt inzendingen die gemaakt zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan de uitreikingsdatum. De prijs draagt in de naam het jaar waarin deze uitgereikt is, bijvoorbeeld: ‘De Monté ver Loren Geschiedenisprijs 2021’ (wordt uitgereikt in september 2021 en ziet op publicaties in het jaar 2020). Aanmeldingen kunnen plaatsvinden tot 1 maart van een kalenderjaar. Bestuursleden van de Monté ver Loren Stichting en Zeister Historisch Genootschap zijn uitgesloten van deelname.

Inzendingen en verzoeken om informatie kunnen per mail worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van De Monté ver Loren Stichting, mevrouw mr. M.M. Elings-van Hooidonk, via Postbus 70, 3700 AB Zeist of via het navolgende email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

In 2020 is de prijs voor het eerst uitgereikt. De winnaar was de heer Dick Hoffman uit Rotterdam. Zijn artikel, 'Die Gesweischter Kelderman' is gebubliceerd in Seijst 2020-4.

In 2021 ging de prijs naar de heren Kees Kort en Pieter Veraart voor hun DVD-trilogie:Bestemming: Haven van Zeist, Van Utrecht naar Seijst en Bestemming: Station Zeist.

Een tweede prijs werd in dat jaar gegeven aan de heer Henk Blok voor een studie over 'Rhijnsoever'.

In 2022 waren Heleen bij 't Vuur en Gerrit van der Vorst de winnaars met hun boek: Dan komen angst en wanhoop aangeslopen, Joodse onderduikers in Zeist.